top of page
7.jpg

בית במטע האבוקדו

בית במושב טבול בירק ומטעי אבוקדו שהיה צריך עדכון לאחר כ-12 שנים שלא "טופל". המטרה הייתה לייצר שקט ויזואלי ולתת למעטפת תוכן עיצובי מרגש, מיקומים של רהיטים קיימים הוחלפו, גופי תאורה מוקמו לאור שמתחילת הבניה לא טופלו, ווילונות ושטיחים, כניסה מרשימה ועכשווית, עדכון המטבח והפיכת החיסרון ליתרון, עמודי המטבח קיבלו שימוש נפלא בדמות מתקן לירקון ומקום תליה וטעינת מכשירים. כל פינה בבית קיבלה טיפול והכל  יחד יצרו בית מרגש ונעים למרות גודלו...

bottom of page