top of page
269637009_5488397321187269_4387497647298526114_n.jpg

טוסקנה בגליל

 בית במושב שנולד עם המון אהבה, שילוב נפלא של ישן עם חדש בעזרת חומרים טבעיים: בריקים מפירוק שהגיעו הישר לפרויקט, הרבה עץ וברזל. חשיבה לפרטי פרטים על פונקציונאליות בראש ובראשונה, בשל העובדה שהבית צריך לשמש שתי אימהות עם שלוש ילדות קטנות מאוד, נעשתה חשיבה לאורך כל הדרך לגבי בחירת החומרים, מקומות אחסון רבים ככל שניתן, ותכנון חכם שמשלב נוחות תפעולית לצד אסתטיקה וסטייל. בית מורכב, שהיה צריך למלא את חלומם של הגרים בו גם בתכנון ארוך טווח כשהילדות יגדלו...

בקיצור, פרוייקט חיים מרגש 

bottom of page