277297919_500579711689450_5733852280770977694_n.jpg

פנטהאוז אירוח על חוף הים

פנטהאוז שנרכש כהשקעה במטרה לכנס את ילדיו של בעל הנכס באירועים ובחגים. המשימה היתה צבעוניות שמחה שמלווה חופשה ותחושה של בית מלון, כמו גם חשיפה גדולה ככל שניתן לנוף המדהים שנשקף אל הים.